•  

  • งานป้องกันปราบปราม

  • งานอำนวยการ

  • งานสืบสวน

  • งานสอบสวน

  • งานจราจร

  ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัตงานต่างๆ ปรับปรุง(ล่าสุด)

  โดยกองแผนและอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ***(ทุกหน่วยงานใส่ลิงก์ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดเกี่ยวกับคู่มือ)***